nokia 215 rm-1110 keypad solution

BYPASS
OPPO
VIVO
XIAOMI